Wiem z czym mi przyjdzie się mierzyć.

Rota ślubowania poselskiego

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

 

 


Opublikowano

w

,

przez