Mój głos na posiedzeniu wspólnym Komisji  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisji Zdrowia. Przedmiotem spotkania była informacja Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej. To o czym mówiłam dotyczy w dużej mierze Szpitala w Raciborzu w kontekście zamiarów rządu .

 

Tutaj link do video z  całego posiedzenia Komisji :

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#69C0CCF7AA89FE0DC1258679003FC1DA