ZAMKNIĘTY OBIEG – OTWARTE MOŻLIWOŚCI

Polecam Raport Deloitte przedstawiony na konferencji EEC Green towarzyszącej COP 24, 5 grudnia 2018 r. n/t. gospodarki o obiegu zamkniętym.

„GOZ to pojęcie mało znane jeszcze kilka lat temu – pobudza dziś wyobraźnię liderów na całym świecie jawiąc się jako alternatywa dla obecnie dominującego liniowego modelu ekonomicznego, umożliwiająca pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. To nowe spojrzenie na zależności istniejące między stanem środowiska naturalnego, działalnością człowieka oraz rozwojem technologicznym stwarza szereg szans na każdym poziomie łańcucha wartości – poczynając od całej gospodarki, poprzez środowisko, biznes, aż  do społeczeństwa i pojedynczego człowieka. Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport omawiający perspektywy rozwoju i wzrostu gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem
najbardziej perspektywicznych branż i rozwiązań, konkretnych przykładów oraz najważniejszych rekomendacji działań w bliższej i dalszej perspektywie.
To pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku, które przedstawia analizę ekonomiczną zjawiska, w tym wskaźniki dotyczące korzyści gospodarczych dla Polski. Nasze wyliczenia pokazują, że redukcja już o 1% zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach daje możliwość uzyskania wartości dodanej dla gospodarki na poziomie 19,5 miliarda złotych.”

Z Listu przewodniego do Raportu  Ireny Picholi z Partner Deloitte,
Lidera Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju w Polsce i Europie Środkowe

Aby zapoznać się z treścią Raportu – kliknij w link:  https://gabrielalenartowicz.pl/wp-content/uploads/2019/05/RAPORT-obieg-zamkniety-odpady-1.pdf  lub w  obrazek poniżej:

 

Deloitte Raport GOZ_srodki.indd

 


Opublikowano

w

przez