XIII Kongres Nowego Przemysłu o energetyce

Uczestniczyłam jako prelegent w jednej z debat XIII Kongresu Nowego Przemysłu poświęconej odnawialnym źródłom energii , systemowi ich wsparcia oraz inwestycjom w energetyce.

318235_940

http://energetyka.wnp.pl/poslanka-po-energia-ze-zrodel-kopalnych-przestala-byc-wyznacznikiem-bezpieczenstwa,283691_1_0_0.html

Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, organizuje kolejną edycję Kongresu Nowego Przemysłu (Warszawa, 19-20 października 2016 r.). Już od 12 lat należy on do najważniejszych wydarzeń́ sektora energetycznego w Polsce.

W  tym roku w czasie dwudniowych obrad gośćmi organizatorów będą znakomici paneliści i nieprzypadkowi słuchacze: przedstawicieli zarządów czołowych polskich i europejskich przedsiębiorstw, reprezentantów rządu, parlamentu, administracji publicznej, świata nauki i mediów.

W Warszawie dyskutować  się będzie o wspólnej polityce energetycznej Unii Europejskiej i – na tym tle – polskim miksie energetycznym. Podejmie się próbę odpowiedzi na pytanie, jaka będzie energetyka przyszłości i możliwe warianty rozwoju tego rynku.
W tym kontekście za szczególnie ważne uznać trzeba perspektywy OZE w naszym kraju, a także miejsce energetyki jądrowej. O ile to, że węgiel będzie podstawą do długofalowej polityki polskiej energetyki, jest przesądzone, niewiadome dotyczą raczej ważnych szczegółów – i tym właśnie kuczestnicy kongresu zajmie się bliżej.
W debacie o przyszłości sektora energetyczne nie sposób naturalnie zapomnieć o inwestycjach. Jak będzie wyglądać polityka państwa w tej materii? Kiedy biznes będzie chciał inwestować w nowe moce wytwórcze? Tematem jednej z debat będzie również dwutowarowy rynek energii – w europejskim i polskim ujęciu.
Uwaga kongresu skoncentrowana jest na przyszłości polskiego ciepłownictwa. Uczestnicy dyskusji poszukają odpowiedzi na pytanie, czy kogeneracja to nadal szansa na rozwój polskiego ciepłownictwa… Poznamy też w tej sprawie koncepcję administracji rządowej.
W opublikowanym pod koniec lipca projekcie rządowej „Strategii” – znacznie obszerniejszej wersji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – energetyka zajęła sporo miejsca. Jednym z tego przejawów był wątek, poświęcony elektromobilności jako akceletatorowi gospodarki i reindustrializacji. Mrzonki czy wskazane wizjonerstwo? Spróbujmy rozwikłać i ten temat.
Na konkretnych przykładach zostaną pokazane technologie przyszłości, nowinki i rewolucje u wytwórców energii. Częścią debaty będą tu case studies, dotyczące nowatorskich projektów, opracowanych czy stosowanych w polskich firmach.
Innym tematem, który z roku na rok nabiera większego znaczenia – nie tylko zresztą w energetyce – będzie compliance. Fachowcy zastanowią się, jak dalece posunięte jest zarządzanie ryzykiem prawnym w firmach energetycznych.

Więcej: http://www.wnp.pl/konferencje/2409.html

 


Opublikowano

w

przez