Wystąpienie z dnia 5 października 2016 r.

Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie:
– umów międzynarodowych TTIP i CETA,
– sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich,
– Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą


Opublikowano

w

,

przez