Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku. 

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

 

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 784).
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830).

 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że każda dyskusja może prowadzić do wzbogacenia i do jakichś konkluzji tylko wtedy, kiedy jest uporządkowana, a widać wyraźnie, że na tej sali mieszamy porządki, przede wszystkim porządek prawny z porządkiem etycznym i jego szczególną odmianą – porządkiem religijnym, a to nie to samo. Wielu posłów, zwłaszcza wspierających restrykcyjny projekt zaostrzający przepisy antyaborcyjne, powołuje się na naukę Kościoła, szczególnie mówiąc o tym, jak będą głosować.

    (Głos z sali: Na prawo do życia.)

    Na naukę Kościoła. W kontekście głosowania, cytując chociażby panią premier, że będzie głosowała zgodnie z nauką Kościoła, nic mi nie wiadomo, a pilnie uczęszczałam na religię i pilnie nadal uczestniczę w życiu Kościoła, żeby nauka Kościoła regulowała kwestię głosowania.

    (Poseł Barbara Bartuś: To jednak nie pilnie.)

    Nic mi też nie wiadomo, by Dekalog mówił o karach. Dekalog mówi o tym, co jest grzechem, odwołując się do sumienia i ewentualnie do sądu Bożego.

    (Poseł Stanisław Piotrowicz: Nie zabijaj.)

    (Poseł Jolanta Szczypińska: Nie zabijaj.)

    W Dekalogu tak, ale nie ma kary więzienia. W związku z tym, że jednak etyka i religia odwołuje się do sumień, a nie do więzienia, apeluję, żeby to sumienie, a nie zagrożenie (Dzwonek) więzieniem było…

    Wicemarszałek Barbara Dolniak:

    Bardzo dziękuję, pani poseł.

    Poseł Gabriela Lenartowicz:

    …przewodnikiem. Moje pytanie…

    (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

 

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: