Wystąpienie z dnia 2 grudnia 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Po długotrwałej wymianie ciosów między zwolennikami sądu ludowego jakim jest projektowana w ustawie  komisja, nie pozostało mi nic innego jak odwołać się do opisywanego w Ewangeliach sądu nad Cieślą z Nazaretu w Jerozolimie! On także został skazany zgodnie z wytycznymi !


Opublikowano

w

przez