Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 

„Nie możemy zgodzić się na traktowanie w tak nikczemny sposób funkcjonariuszy, którzy swoją służbą swojemu Państwu i jego obywatelom po roku 1990 dowiedli wierności rocie przysięgi” – fragment odezwy NSZZ Policjantów w Katowicach użyty w mojej dzisiejszej wypowiedzi w sprawie ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom m.in. policji. Znamienny i proroczy cytat na końcu video . Polecam. Poniżej link do artykułu z całością odezwy w GW Katowice: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,21058604,policjanci-z-katowic-przeciwni-planom-pis-badzmy-gotowi-do.html