Wystąpienia w sprawie ustawy. Koniec OZE w Polsce?

Stanowisko klubu; 8 czerwca: Sprostowanie i pytanie do ustawy; 8 czerwca: Pytanie do ustawy razem z Tomaszem Nowakiem, 9 czerwca: Pytania z 10. czerwca: