Stanowisko klubu; 8 czerwca:

Sprostowanie i pytanie do ustawy; 8 czerwca:

Pytanie do ustawy razem z Tomaszem Nowakiem, 9 czerwca:

Pytania z 10. czerwca: