Stanowisko klubu w sprawie poprawek senatu do ustawy o OZE