W audycji radiowej programu pierwszego Polskiego Radia – Debata Jedynki poddałam w wątpliwość argumentacje Ministra Szyszki uzasadniające wycinkę Puszczy inwazją kornika i walką z nią. Argumentacja ta nie znalazła  uznania  na posiedzeniu szczytu UNESCO w Krakowie, który wezwał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Do grudnia przyszłego roku rząd ma przedstawić nowy raport o stanie lasu. Zdecydowano również, że do Białowieży zostanie wysłana powtórna misja ekspertów, która oceni skutki obecnych działań, a także to, czy należy wpisać Puszczę na Listę Dziedzictwa Zagrożonego.  Także alarmowe sygnały skierowane do Komisji Europejskiej spowodowały skierowanie wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który ma zdecydować czy działania rządu wobec Puszczy nie naruszają przepisów unijnych. Oto zapis tej debaty radiowej. http://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1789831,Puszcze-Bialowieska-stworzyl-czlowiek

Ale zanim do tego doszło wsłuchiwaliśmy się w głosy naukowców. Apele podpisywane przez przyrodników polskich umieszczałam na tych łamach. Głos zabierali także zagraniczni specjaliści, których trudno posądzać o stronniczość. Poniżej fragment rozmowy z Martinem Schroederem z Uniwersytetu w Uppsali .Całość tutaj: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414617,ekspert-trudno-zakonczyc-gradacje-kornika-za-pomoca-ciec-sanitarnych.html

ekspert-2

 

oko-press-ffc9c117

O zagranicznych opiniach n/t wycinki pisze OKO.press

O zatrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej zaapelowało do ministra środowiska Jana Szyszki blisko 70 naukowców, uczestników II Międzynarodowej Konferencji Lasów w Neuschönau w Niemczech. „Obecna strategia zarządzania Puszczą Białowieską jest szkodliwa dla wyjątkowej różnorodności biologicznej lasu” – piszą

Uczeni wskazali przede wszystkim na to, że usuwanie drzew uszkodzonych bądź zabitych przez kornika drukarza jest szkodliwe dla bioróżnorodności tego naturalnego lasu. Zaznaczyli, że najnowsze badania biologiczne wskazują na coś dokładnie przeciwnego: że martwe drewno powinno się pozostawiać, ponieważ warunkuje ono życie bardzo wielu leśnych gatunków.

Cały list po angielsku można przeczytać  tutaj:  https://oko.press/zagraniczni-naukowcy-apeluja-min-szyszki-o-zatrzymanie-wycinki-puszczy-bialowieskiej/ 

Oto kronika zdarzeń ukazujące  zaangażowanie moje  jako  Szefa Gabinetu Środowiska w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej  i całej formacji w działania ekologów oraz naukowców zmierzających do zwrócenia  uwagi  Europy i świata na dewastację ogólnoludzkiego dziedzictwa jakim jest Puszcza. Wszystkie moje spotkania, rozmowy w różnych gremiach, w wielu  miejscach i w wielu forach,  zmierzały nie tylko do wzmocnienia przekazu na forum parlamentu polskiego  i wskazania na zagrożenia,  ale także zainicjowały pomysły stworzenia gruntu prawnego pod ustawy uniemożliwiające ingerencje w przyrodę w zależności od widzimisię rządzących, a także uwzględniające interesy tych, którzy z tej przyrody korzystają na co dzień.

katowice

13.06.2017

Katowicach stawaliśmy w obronie Puszczy Białowieskiej. Na Rynku było nas ok 200 osób. Organizator – Naukowcy, społecznicy skupieni wokół „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” i innych organizacji proekologicznych pokazali jak trudną i nierówną walkę o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego toczymy z Ministrem Szyszką i jego służbami. „Puszcza nie jest własnością polityków z żadnej partii, ale jest społecznym dobrem ponadczasowym nie tylko polskim ale i światowym, które oddano nam w zarząd. Nie możemy pozwolić na jego zniszczenie!” Takie hasła towarzyszyły nam podczas tego spotkania. Poniżej wideo z przebiegu.

https://www.facebook.com/pracownia.na.rzecz.wszystkich.istot/?hc_ref=ARSw9k8m9eRPMRYhVrYn0PLg-jHx9ZTlSGHmqKlj8hMDTFw7rsFDUk2wtrgYqWsHp24