Woda w mieście – jak ją zagospodarować?

W dniu 09 kwietnia br. Instytut na rzecz Ekorozwoju  zorganizował spotkanie ekspertów na temat kryzysu wodnego w miastach.

Program spotkania obejmował:

–  Wprowadzenie do tematyki: „Woda w mieście jak ją zagospodarować” – Ewa Świerkula – Instytut na rzecz Ekorozwoju

–  Dyskusję ekspertów na temat kryzysu wodnego w miastach. Wzięli w niej udział:

     1. dr Aneta Afelt – hydrolog – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW; w kontekście szerokiego opisu problemu kryzysu wodnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarowania wodą w miastach;

      2. Stanisław Drzewiecki – Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

     3. Aleksandra Kowalska –Zastępca dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urząd Miasta Bydgoszcz, w kontekście wykonalności założeń systemowych, a także aktów prawa   miejscowego oraz narzędzi dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą w mieście, w tym planowanej strategii i planu działania dotyczącego gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym w ramach projektu CWC;

     4. dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Infrastruktury, w konspekcie wdrożonych, planowanych zmian systemowych dotyczących gospodarowania wodą w samorządach miejskich;

Poniżej zapis wideo debaty”:

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach (CWC) promującego oszczędzanie wody, w tym wykorzystywanie niekonwencjonalnych zasobów wodnych, metody gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej, a także rozwiązania odzyskiwania wody szarej na poziomie miasta. Projekt CWC ma na celu wsparcie gmin w reformowaniu miejskich systemów infrastruktury wodnej poprzez zastosowanie podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym. W trakcie spotkania chcielibyśmy poruszyć problem kryzysu wodnego od strony naukowej, zdefiniować problemy z jakimi borykają się miasta, jakie mają do tego narzędzia systemowe, oraz lokalne, a przede wszystkim w jaki sposób im przeciwdziałać. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny, ma na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców miast, oraz ich zarządców na problemy związane z wodą.

CWC-3-scaled

Więcej o projekcie tutaj:

Screenshot_2021-04-12 Miejski Obieg Wody (City Water Cycles) 1


CWC-2-scaled  CWC-1-scaled


Opublikowano

w

,

przez