WIELKIE SKŁADOWISKO ŚMIECI ZA OKNEM? NIC NA TO NIE PORADZISZ, BO PiS ZMIENIŁ PRAWO!

Sejm poważnie ograniczył prawa społeczności lokalnej do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących środowiska. To pogorszy ochronę prawną tych, którzy „sąsiadują” z terenem inwestycji podlegającej procedurom środowiskowym. Wady ustawy narażają Polskę na wszczęcie postępowania przez Komisję Europejską, co skończyć się może tak jak w sprawie Puszczy Białowieskiej. O tym mówiłam w czasie debaty nad przyjęciem ustawy i na konferencji prasowej w sejmie . Patrz: https://gabrielalenartowicz.pl/skandaliczne-zmiany-dot-decyzji-srodowiskowej-spolecznosci-traca-wplyw-inwestycje-sasiedztwie/

Zamieszczam również bardzo ważne stanowisko Rzecznika Praw Człowieka, w którym Rzecznik ostrzega przed konsekwencjami  przyjęcia zapisów nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz artykuł z „Polityki” – „Wielkie składowisko śmieci za oknem? Nic na to nie poradzisz, bo PiS zmienił prawo”

Czytaj całość klikając w link : https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ustawa-srodowiskowa-rpo-ostrzega-przed-konsekwencjami-jej-przyjecia?fbclid=IwAR07ox6PsGPTQy4AM_htrhGoW51mK-nBZ7fnhOJ63X2qEiIMYe6gPnIKjAU  lub w obrazek

Polityka ustawa 100 m

Link do artykułu poniżej: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1801134,1,wielkie-skladowisko-smieci-za-oknem-nic-na-to-nie-poradzisz-bo-pis-zmienil-prawo.read?fbclid=IwAR2Y9vQcMrpXD3FBhEfCLpbungcpljTAxtP19_WZj_wj2srN-U9iex1VVyc

Aby przeczytać  – możesz  kliknąć w obrazek:

polityka - ustawa 100m

Moja wypowiedź w załączonym video również w tej sprawie. (Kliknij w obrazek , aby odtworzyć)

GL wywiad 1


Opublikowano

w

,

przez