WAŻNE! Zabierz głos w sprawie wywłaszczeń pod CPK


Szanowni Państwo,

Komisja Infrastruktury, na mój wniosek  – zgodnie z art. 70a regulaminu Sejmu – przegłosowała  przeprowadzenie wysłuchania publicznego, dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349), w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 w gmachu Sejmu RP (Sala Kolumnowa).

To niezwykle doniosłe i rzadkie wydarzenie –  umożliwienie partycypacji obywateli w procesie legislacyjnym i podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

Serdecznie zachęcam do udziału wszystkich zainteresowanych.

Jednakże, w związku z tym, że nie dopuszczono do wydłużenia i  bardziej dogodnych dla obywateli terminów, konieczne jest pilne dotarcie z tą informacją.

Obowiązują bowiem ścisłe reguły formalne, w szczególności konieczność pisemnego zgłoszenia udziału.

Proszę , zwłaszcza włodarzy gmin, których dotyczy przebieg Kolei Dużych Prędkości o kolportaż tej informacji i skuteczne poinformowanie swoich mieszkańców.

Na stronie Sejmu pod adresem https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/wysluchanie_publiczne znajdą Państwo formularz zgłoszenia do Marszałka Sejmu chęci udziału w wysłuchaniu publicznym.

Termin zgłaszania chęci udziału upływa 25 lipca br.* (decyduje data stempla pocztowego).

Z poważaniem

Gabriela Lenartowicz

Wasza Posłanka na Sejm RP


Opublikowano

w

przez

Tagi: