W studio rybnickiej stacji telewizyjnej TVT spotkałam się z jednym z najlepszych specjalistów wśród europosłów od spraw funduszy unijnych, a zważywszy na Jego doświadczenie jako samorządowca – właściwej osoby mogącej wskazać zagrożenia i pożytki dla lokalnych społeczności związane z pozyskaniem i zagospodarowaniem tych pieniędzy. Także o roli i odpowiedzialności rządu w tym zakresie.

Zapraszam do obejrzenia aktualnego odcinka.