W Sejmie o ograniczeniu cen energii dla niektórych odbiorców.

Na jednodniowym posiedzeniu Sejmu 20 października debatowaliśmy nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
Uprawnionymi do skorzystania z tej pomocy mają być przedsiębiorcy, jednostki podlegające samorządom i ogólnie – podmioty prowadzące działalność publiczną i społeczną.

Debatę na sali plenarnej poprzedziło nocne posiedzenie Komisji Klimatu i Środowiska. Obok innych poprawek zgłoszonych przez opozycję i ja przedłożyłam swoją. Oto zapis tego fragmentu posiedzenia:


Jednak trudno w działaniach rządu dopatrzyć się konsekwencji i logiki. To raczej magia, której skutki są nieprzewidywalne. O tym mówiłam zadając pytania podczas debaty poprzedzającej głosowania.

Ustawa została uchwalona.

Ustawa trafia do Senatu, gdzie senatorowie opozycji będą ją jeszcze poprawiać.

Oto moje wystąpienie:


Opublikowano

w

,

przez