Redaktor Monika Taranczewska zaprosiła mnie do wypowiedzi na temat przebiegi kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Oto moja opinia: