Pamiętacie Konferencję UNESCO w lipcu 2017 r. w Krakowie? Te protesty przeciw wycince i w obronie Puszczy Białowieskiej. I te żądania wpisania Puszczy na listę Dziedzictwa Światowego.  A także kontrmanifestacje leśników zwożonych przymusowo z całego kraju – na wzór protestów górniczych. Byliśmy tam włączając się aktywnie w nurt na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych Puszczy w stanie nienaruszonym merkantylną działalnością człowieka. Doczekaliśmy się. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na szczycie w Baku przyjął decyzję, która nie pozostawia wątpliwości – wszystko, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej musi być bezwzględnie podporządkowane zachowaniu jej unikalnej wartości jako obszaru Światowego Dziedzictwa. W innym wypadku zostanie ona wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Zagrożonego. Więcej tutaj ewentualnie po kliknięciu w obrazek poniżej:  https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1420277,unesco-baku-puszcza-bialowieska-lista-swiatowego-dziedzictwa-zagrozonego.html?fbclid=IwAR1DOBi665c7oUeL4wIoNemDZd_lNi-b_-gCrL4jN-M48DFPjYFpOeST-fg

PRTSC gaceta prawna puszcza unesco