Od pierwszych dni wojny na Ukrainie Polacy ruszyli na pomoc Ukraińcom, szczególnie tym szukającym schronienia w Polsce.

W całym kraju trwają więc różne zbiórki pieniędzy i przedmiotów potrzebnych uchodźcom. Jeśli takie darowizny są przekazywane za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego (czyli stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających charytatywnie), można je odliczyć w rocznej deklaracji PIT lub CIT. Pozwalają na to obowiązujące przepisy.

Jak obniżyć podatek dochodowy dla osób fizycznych i prawnych dzięki takiej uldze? Ulga za pomoc Ukraińcom polega na odliczeniu w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania wartości przekazanej darowizny, ale nie więcej niż równowartości 6% dochodu w przypadku osób fizycznych rozliczających PIT lub 10% w przypadku firm rozliczających CIT.

Taką darowiznę trzeba udokumentować. Jeśli była w formie wpłaty pieniężnej, wystarczy zachować np. dowód wpłaty lub przelewu bankowego. Dary rzeczowe powinny być natomiast potwierdzone dokumentem zawierającym co najmniej następujące informacje:- dane darczyńcy,- dane obdarowanego,- wartość darowizny,- termin przekazania darowizny,- oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

W praktyce darowizny dokonane na rzecz Ukraińców w 2022 roku będzie można rozliczyć dopiero w przyszłym roku. Ulga przysługuje podatnikom rozliczającym roczny podatek dochodowy za pomocą następujących deklaracji:PIT 36 i PIT 37 – są to formularze do rozliczenia podatku wg skali;PIT 28 – jest to deklaracja do rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;CIT-8 – deklaracja ta służy do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (np. spółek z o.o.);CIT-8AB – to zeznanie składają podatkowe grupy kapitałowe.