Relacja z wizyty Kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego w Raciborzu,.

Całość tutaj:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3680451958634823&type=3__cft__[0]=AZXBHmVAY6umsOUiothH1onaGBL_JLP11Gxl1XEbDxMg9sxQnspe0ZwhvgXQndjYv2hAkO

AM1ztWX1ktZz9N5dnP68jM38T31SWJGUm4QGjkxNDDlIfZYzZbyyphnTsBt68vCeRQE3Ugo2A9edu5rn30oul

KmoxoZ0FdXTBHvVN02A&__tn__=-R

107733078_3680431868636832_7962420593654008480_o

https://www.nowiny.pl/galeria/25257-rafal-trzaskowski-na-rynku-w-raciborzu/foto-968406.html?item=167230#p

107501729_3680617785284907_6288145692285380621_n

I tutaj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4103639309683501&set=pcb.4103646023016163&__

cft__[0]=AZWB0ER-fateKAmxXZP6VPLSSOfsZKLHnPTJol__4XrfX_uUQ_a0d6ZoIOiy3i2c9g4uwNwzyutNHte1uyGCkqRvaiKAXixKW

pLwsAIcKght4DdPk9R1oha9oIU824gFmmz19YwDZksSj-r_iIZD3xzGIdtmo3eF7Wn80o1_1358sA&__tn__=*bH-R

107766142_4103639199683512_3270947515421441268_n

107749876_4006198892755634_8874728135394022182_o

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4103639309683501&set=pcb.4103646023016163&__cft__[0]=AZWB0ER-

fateKAmxXZP6VPLSSOfsZKLHnPTJol__4XrfX_uUQ_a0d6ZoIOiy3i2c9g4uwNwzyutNHte1uyGCkqRvaiKAXixKWp

LwsAIcKght4DdPk9R1oha9oIU824gFmmz19YwDZksSj-r_iIZD3xzGIdtmo3eF7Wn80o1_1358sA&__tn__=*bH-R

107882328_4649910468353256_7896405648344880910_o

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3097238733647029&set=pcb.3097265896977646&__cft__[0]=AZUpK_GQhtBTv-

yHcgHw2ceGtpQiMOmLLY6HO7v14ssYxbNKnOy4GQ9QMgG6SfI7F_hi2d3UygdSa_0rQx6Jj83EeTPqFdCJ7C4

gk1ojXK6KJN0LyA9ECAzj9vd1QX9-ZJHa7av2QvZVn6wRCm3ZlIkhs8n1q0YL2AH9ItGUt26hUQ&__tn__=*bH-R

https://www.facebook.com/KoalicjaObywatelskaRaciborz/photos/pcb.778762596282817/778762389616171

/?__cft__[0]=AZXBeDFRbvn9XAUWe_mY_XCiW4fZUrt0qZ_nROiqu4GckLzAIdbOkQPqudLolWTpwvOUp9jvFn3h

LgE700PYIcABCY5hvDYpPIwO6m9-BXUVHQmEM_QeBWTIV50aR9KLLKmzCklWRGXwDhnmQagqSn9uxip2slw0DQjBI5iA1czoOeG60apGVF_aRG

WAQUKoBwc&__tn__=*bH-R