Tag: Zielony Ład w UE

  • Nowe propozycje zobowiązań i działań UE na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

    Nowe propozycje zobowiązań i działań UE na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

    Europa traci bioróżnorodność, a wraz z nią – funkcje ekosystemów, a także korzyści, jakie uzyskujemy w związku z samym faktem istnienia przyrody. Bioróżnorodność to coś więcej, niż różnorodność form życia. To również różnorodność skomplikowanych oddziaływań w ramach różnych gatunków oraz pomiędzy nimi a całymi ekosystemami. Naukowcy zwracają uwagę na ochronę bioróżnorodności i presję człowieka na […]

  • Śniadanie prasowe w biurze poselskim – tematy bieżące pracy poselskiej

    Śniadanie prasowe w biurze poselskim – tematy bieżące pracy poselskiej

    Spotkanie z dziennikarzami raciborskich mediów (Nowiny, NaszRacibórz oraz RTK) rozpoczęłam od omówienia stanu aktualnie prowadzonych przeze mnie spraw -m.in. interwencji w konflikcie bezprawnie zwalnianych pracowników z dyrekcją  firmy „Rameta” i  nieprawidłowości powstałych w czasie oddawania do użytku części zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Odpowiedziałam też na pytania poszczególnych redakcji, w tym o planowane cięcia w raciborskiej […]