STOP CPK !- Słuchamy obywateli i ekspertów bo rząd ich nie słucha

19 kwietnia br. zebrał się Parlamentarny Zespół ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń, podczas posiedzenia którego został omówiony stanu realizacji inwestycji CPK: komponentu lotniskowego, kolejowego i drogowego – podsumowanie cyklu spotkań poświęconych CPK, które odbyły się 28 września, 25 października, 12 grudnia 2022 r. oraz 23 marca br. Wobec postawy rządu, który nie konsultuje …

Czytaj dalej...