Świętujemy 15 lat Polski W UE. Racibórz wiele Unii zawdzięcza. #PolskawEuropie #WielkiWybor

Pomoc unijna dla Polski to nie tylko te ostatnie 15 lat przynależności do Wspólnoty. Racibórz podczas wielkiej powodzi w 1997 roku odrodził się w dużej mierze dzięki  pieniądzom z przedakcesyjnych funduszy pomocowych UE. Jako doradca w projekcie Banku Światowego na rzecz usuwania skutków i profilaktyki zagrożeń powodziowych odpowiadałam za  działania na rzecz poszkodowanych i odbudowę …

Czytaj dalej...