Tag: zabytki

  • Najstarszym drzewom w parku pałacowym w Sławikowie politycy nadali imiona

    Najstarszym drzewom w parku pałacowym w Sławikowie politycy nadali imiona

    Dużo się ostatnio zrobiło szumu wokół akcji rządowego (partyjnego?) wsparcia dla odbudowy lokalnych zabytków. W swojej działalności społeczno – politycznej wielokrotnie dawałam dowód, że w okresie, gdy byłam prezesem WFOŚiGW w Katowicach, wicewojewodą śląskim czy członkiem zarządu województwa, także pracując wcześniej w samorządzie wspierałam i interesowałam się zagadnieniami ochrony dziedzictwa materialnego w regionie. Myślę, że […]

  • Pieniądze na rewitalizację zabytków tylko na obiekty sakralne? Pytam o to samorządowców z mojego okręgu wyborczego.

    Pieniądze na rewitalizację zabytków tylko na obiekty sakralne? Pytam o to samorządowców z mojego okręgu wyborczego.

    * Odniesienie dotyczy filmu pt.„Cienista Dolina”. To biograficzny film o autorze Opowieści z Narni. Przywołany cytat brzmi: „Proszę mi wyjaśnić, jest pan niegrzeczny [dosłownie, próbuje mnie pan obrazić] czy tylko głupi?” Pod rudzką bazyliką z 14 lipca przedstawiciele władz gmin z terenu powiatów raciborskiego i rybnickiego odebrali od senator Ewy Gawędy, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego oraz […]