Wybory kopertowe powracają

Dziś odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 – tzw. „wyborów kopertowych”. Posłowie opozycji zwróciła w dyskusji uwagę na wiele nieprawidłowości i przekroczeń prawa w związku z organizacją tych wyborów. Zabrałam również głos podkreślając …

Czytaj dalej...

W Sejmie RP pytania o węgiel

Debata nad pilnym rządowym projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz zlecenia Samorządom dystrybucji i handlu tym paliwem . (Węglem) Zadałam m. in. pytania dotyczące jakości sprowadzanego węgla, za którego dystrybucję mają odpowiadać samorządy, a ten węgiel trudno nazwać węglem i którego na razie nie ma. W Senacie będziemy proponować wile …

Czytaj dalej...

Sytuacja w służbie zdrowia a plany centralizacji szpitali

W debacie sejmowej na temat informacji Prezesa Rady Ministrów na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych zadałam pytanie w sprawie planowanej centralizacji szpitali samorządowych. Odebranie wpływu samorządów na dotychczas zarządzane przez siebie lecznice może znacznie pogorszyć i tak już naruszone w czasie obecnej pandemii poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Czytaj dalej...

COVID-19. Pracownicy transgraniczni nadal bez wsparcia rządowego.

Zabrałam głos na posiedzeniu plenarnym Sejmu w sprawie pracowników transgranicznych! Informacja Rządu na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami to szczyt niekompetencji i bezczelności! Nikt w rządzie PiS nie widzi problemu kilkudziesięciu tysięcy ludzi …

Czytaj dalej...

Wotum nieufności wobec kolejnego Ministra Środowiska

Ochrona Środowiska w Polsce mimo szumnych deklaracji Premiera i jego ministrów przysłowiowo leży. To jest groźne. Wobec możliwego pozbawienia budżetu kraju poważnych środków europejskich na walkę o czyste powietrze i ze zmianami klimatycznymi w kolejnej perspektywie, wobec kontynuowania dewastacyjnej polityki poprzednika wobec Puszczy Białowieskiej, zawalenie priorytetów gospodarki odpadami i walki ze smogiem, Klub PO-KO złożył …

Czytaj dalej...

Program dróg obiecanych

Posiedzenie Sejmu RP nr 80 Informacja bieżąca w sprawie pomocy państwa w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg zarządzanych przez samorządy i nowych możliwości wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej Po antysmogowym Programie Czysta Fikcja mamy nowy: Program Dróg Obiecanych! Cały ten PiS to Program Państwo-Widmo❗️

Czytaj dalej...

Debata nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw – pytania

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest bardzo dobra poprawka. Dziękuję, panie pośle Cymański, za tę poprawkę, bo ona tak naprawdę urealnia tę ulgę. Ona nie jest fikcyjna. Natomiast poprawka ta ma trzy zasadnicze cechy. Po pierwsze, realizowana będzie w przyszłości, po wyborach, czyli jest tu taka obietnica: jak będziecie grzeczni, to będziecie mieli. Po drugie, …

Czytaj dalej...

Pytanie w debacie nad rządowym projektem ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Moje pytanie adresowane jest do posła sprawozdawcy i wiąże się z wątpliwością, która została już podniesiona w opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek i pewnej kolizji dwóch prawnych reżimów. Z jednej strony wnioskodawca, który chce, by udzielono mu informacji publicznej, ma obowiązek złożenia …

Czytaj dalej...