Bałagan był , a ustawa tego nie zmieni.

wystapienie 08 i 09.01.2020rczołówka pytania Odpady

Przez dwa dni w komisji i na forum toczyliśmy debatę na temat ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przez ostatnie cztery lata rządów PiS w sektorze gospodarowania odpadami panował bałagan i chaos. Coraz to ujawniano nie ewidencjonowane transporty zagranicznych odpadów niebezpiecznych kierowane na polskie składowiska, a …

Czytaj dalej...

Dyskusja nad budżetem 2020 – pytania do rządu

wystapienie 08.01.2020rczołówka pytania budzet

Gdzie w budżecie są pieniądze na statystyczny transfer energii z OZE -8-15 mld zł, dzięki któremu moglibyśmy osiągnąć założony 15 % udział tychże w polskim mixcie energetycznym? Bo rząd przyznaje, że tego wskaźnika w 2020 r. nie osiągnie. Energia z OZE jest obecnie tańsza niż ta pochodząca ze źródeł konwencjonalnych. Niszcząc polską produkcję energii ze …

Czytaj dalej...

Wystąpienie z dnia 2 grudnia 2016 roku.

obrazek-glowny-warszawa1

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Po długotrwałej wymianie ciosów między zwolennikami sądu ludowego jakim jest projektowana w ustawie  komisja, nie pozostało mi nic innego jak odwołać się do opisywanego w Ewangeliach sądu nad Cieślą z Nazaretu w Jerozolimie! On także …

Czytaj dalej...

Wystąpienie z dnia 2 grudnia 2016 r.

obrazek-glowny-policja

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.   „Nie możemy zgodzić się na traktowanie w tak nikczemny sposób funkcjonariuszy, którzy swoją …

Czytaj dalej...

Rycerze „dobrej zmiany”

wystapienie 10.02.2016 rycerze czołówka

Pytanie w debacie o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. …Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nieobecna Pani Premier! Nieobecni Posłanki, Posłowie, Rycerze Dobrej Zmiany! (Głosy z sali: Jesteśmy tutaj.) Korzystając z budzących moje… (Poseł Wojciech Skurkiewicz: Dlaczego nas pani obraża?) Czy rycerz to jest obraza? Komplement. (Poseł Wojciech Skurkiewicz: Jesteśmy, słuchamy pani.) Korzystając …

Czytaj dalej...

Pytanie w debacie nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 – trzecie czytanie

czołowka -wystapienie-29.01.2016

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskutujemy tu o milionach, dziesiątkach, setkach milionów, ba, czasem ponad miliardzie, a moje pytanie wiąże się z wnioskiem mniejszości dotyczącym niewielkiej wartości 446 tys. zł. Mówiono tu już o tym, że pielęgniarki – to jest najgorzej, można powiedzieć, uposażona grupa zawodowa w sferze publicznej – dostały podwyżki. Otóż nie wszystkie. 68 …

Czytaj dalej...