Ważna decyzja Sejmowej Komisji Infrastruktury dla potencjalnie pokrzywdzonych wywłaszczeniami CPK i KDP

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury złożyłam wniosek o wysłuchanie publiczne w sprawie nowych regulacji zaproponowanych przez rząd PiS Ustawie o gospodarce Nieruchomościami, a w potencjalny sposób mogących skrzywdzić obywateli zagrożonych wywłaszczeniami przy realizacji projektu CPK i KDP. Wniosek wsparła argumentacją społeczna strona reprezentowana przez Fundację INLEGIS. Głównym celem zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zniesienie obowiązującej …

Czytaj dalej...

Krajowy Plan Odbudowy – Zielona Energia – Konsultacje społeczne i Wysłuchanie Publiczne

Warunkiem koniecznym umożliwiającym otrzymanie przez Polskę środków finansowych z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF)  jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z tego instrumentu . Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez Komisję Europejską Jego …

Czytaj dalej...