Tag: Wicewojewoda Śląski

  • Wicewojewoda Śląski

    II Wicewojewoda Śląski – lipiec – listopad 2015 A w lipcu 2015 roku powołano mnie na stanowisko Wicewojewody Śląskiego. Nadzorowałam następujące wydziały:   Infrastruktury, Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. Taka była moja rola   W ramach nadzoru nad służbą zdrowia spotykałam się często z ówczesnym Ministrem […]