Tag: Webinarium Just Transition

  • „Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych – Jak to zrobimy?” Debata on-line.

    „Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych – Jak to zrobimy?” Debata on-line.

    20 listopada uczestniczyłam w webinarium zorganizowanym przez redakcję EURACTIV.pl, Fundację Konrada Adenauera oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce pt. „Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych – Jak to zrobimy?”. Przedmiotem wydarzenia było przedstawienie najważniejszych działań podejmowanych w zakresie przekształceń regionów górniczych, zarówno na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym. Dyskusja nakreśliła główne wyzwania stojące przed tymi regionami, a […]