Jaka ustawa o ochronie klimatu dla Polski?

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu posłowie ugrupowań opozycyjnych wraz zespołem autorskim i organizacjami prośrodowiskowymi dyskutowali nad projektem ustawy o ochronie klimatu dla Polski. Na posiedzeniu przedstawiony został projekt ustawy o ochronie klimatu – aktu prawnego, który będzie mobilizować do realizacji wizji czystej i bezpiecznej Polski. Projekt ustawy napisali polscy prawnicy(-czki), eksperci(-tki) …

Czytaj dalej...

Koalicja Obywatelska ostrzega!

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska zorganizował  w Sejmie wysłuchanie publiczne z udziałem ekspertów i samorządowców dotyczące rządowego projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Projekt jest groźny . To centralizacja państwa z pominięciem konstytucji. Wprowadza niekonstytucyjne  rozwiązania – ingeruje w niezależność i samodzielność samorządu terytorialnego, daje możliwość wojewodom i premierowi nakładania kar na samorządy …

Czytaj dalej...

Polaku! Chcesz się grzać – to się truj!

To jest jedna z recept rządu PiS na zagrożenia jakie niesie tej zimy brak na rynku węgla w ogóle, węgla odpowiedniej jakości, horrendalnie wysokie ceny na opał i inne nośniki energii. Sejm właśnie przyjął ustawę, w której jeden z zapisów zawiesza normy na węgiel i spaliny z kotłowni. Walka o czyste powietrze obraca się więc …

Czytaj dalej...

Jeszcze raz o skoku PiS na lasy

Konferencja prasowa dla lokalnych mediów w sprawie niebezpiecznej nowelizacji ustawy o lasach. Konferencja odbyła  się  w miejscowości Rudy gdzie znajduje się kompleks leśny, którgo większość powierzchni jest chroniona jako Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Te lasy są lasami szczególnie doświadczonymi; największym w Europie pożarem a niedawno huraganem.   Konfrencję przeprowadziliśmy przed budynkiem Nadleśnictwa.  …

Czytaj dalej...

Prawo może pomóc w walce ze smogiem

Zapraszam do rozmowy, do konsultacji i opiniowania założeń do projektu ustawy PO ” O czystym powietrzu”, który przedstawiliśmy na konferencji w Krakowie, mieście, gdzie walka z niską emisją po raz pierwszy w nabrała w Polsce realnego wymiaru w aspekcie  prawnym na poziomie prawa miejscowego. Wywiad poniższy przybliża założenia i korzyści płynące z proponowanych uregulowań prawnych …

Czytaj dalej...

Projekt ustawy antysmogowej PO

Dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych poczynając od indywidualnych obywateli, przez Samorządy, Organizacje Pozarządowe, naukowców, prawników do otwartej debaty nad naszym nowym projektem Ustawy potocznie nazywanej „O czystym powietrzu”  w celu przedłożenia dobrze przygotowanego  dokumentu pod obrady Wysokiej Izby. W ramach tej wymiany poglądów i opinii o projekcie odbyło się dzisiaj w …

Czytaj dalej...

Walczymy o wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Nowa ustawa powoduje wyłączenie kontroli samorządów województw nad środkami finansowymi pochodzącymi z ich terenów a przeznaczanymi na inwestycje proekologiczne i inne działania w tym zakresie właśnie w obrębie zarządzanych obszarów. PiS chce zarządzać tymi środkami z poziomu centralnego, co niszczy podstawy systemu zarządzania ochroną środowiska wypracowanym i sprawdzonym w praktyce, specyficznym i jedynym takim w …

Czytaj dalej...

Pytanie w debacie n/t poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać w kontekście zaproponowanej zmiany w ustawie. Członków zarządu telewizji i radia, w tym prezesa zarządu, a także członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa między innymi spośród osób nie tylko posiadających obywatelstwo polskie, czyli narodowo poprawnych, ale także mających kompetencje w dziedzinie radiofonii i …

Czytaj dalej...