Drewno energetyczne pod lupą – zmian legislacyjnych ciąg dalszy

czolówka www drewno energetycze.cd

W ostatnich latach obserwujemy ciągłe zmiany legislacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza wykorzystania biomasy pochodzenia leśnego na cele energetyczne. DREWNO ENERGETYCZNE DLA ENERGETYKI Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm w dniu 22 czerwca 2016 r., definicja drewna energetycznego zawarta jest w art. 1 pkt …

Czytaj dalej...

Pytania w debacie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

1-wyatapienie-29.12.2015

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja oczywiście cieszę się, że ta poprawka, która przyspiesza wdrażanie w zakresie energetyki prosumenckiej, została zgłoszona, niemniej podzielam ubolewanie pozostałych uczestników, że prolongowane jest wdrażanie dobrej ustawy.   Jednocześnie chciałam i zapytać, i wyrazić obawę, że być może nie chodzi tylko o prolongowanie. Być może. Chciałabym zapytać, czy to jest prawda, …

Czytaj dalej...