Tag: ustawa mój prąd

  • Wszystkie grzechy rządu PiS w zakresie ochrony środowiska na antenie TVT Rybnik

    Wszystkie grzechy rządu PiS w zakresie ochrony środowiska na antenie TVT Rybnik

    O ustawach „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”, o nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która zyskała niechlubne nazwy :” Inwestor+” czy „Odór+”, o gospodarce odpadami, ale także , by nie było tylko negatywnie – o mojej akcji edukacyjno – informacyjnej „Lato […]