„Wielka korupcja” za unijne pieniądze?Jak ograniczyć ryzyko dla Polski i UE

Jak ograniczyć ryzyko, że olbrzymie środki z unijnego Funduszu Odbudowy posłużą umocnieniu praktyk i systemów niedemokratycznych? Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras analizują, jak Unia Europejska kontroluje dysponowanie funduszami przez państwa członkowskie oraz wyjaśniają, dlaczego system ścigania korupcji i defraudacji jest nieefektywny. Autorzy przedstawiają nowy unijny mechanizm ochrony budżetu, argumentując, że mógłby on służyć jako ważny …

Czytaj dalej...