Dopytujemy o szanse startujących jednoosobowych firm w kontekście programów dla młodych związanych z wprowadzeniem „Nowego Ładu”

Interpelacja poselska nr 25053 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotycząca programów „Ulga na strat” i „Mały ZUS plus” mających wspierać rozpoczynających jednoosobową dziłalność gospodarczą. Interpelacja nr 25053 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  Opowiedź na interpelację nr 25053  

Czytaj dalej...