Jak polski rząd wdraża Konwencję z Aarhaus – raport WWF

Fundacjia WWF Polska przygotowała „Analizę prawną dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań Konwencji z Aarhus w Polsce” . Konwencja  ta, to porozuminie  dotyczące  dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz  dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.  Polska ratyfikowała Konwencję   w 2003 roku. Przygotowana przez WWF „Analiza” obejmuje weryfikację polskich przepisów dotyczących zagadnień  regulowanych przez …

Czytaj dalej...