WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OZE W WALCE ZE SMOGIEM NA OBSZARACH WIEJSKICH

Polecam interesującą publikację pod redakcją naukową dr Krzysztofa Księżopolskiego. Walka ze smogiem ewoluowała od działań o charakterze lokalnym do działań o charakterze krajowym. Wynika to z istotnego wzrostu świadomości ekologicznej obywateli będącego efektem działania zarówno organizacji pozarządowych (NGO) jak również publikacji danych o jakości powietrza w Polsce przez instytucje krajowe, (NIK), europejskie i międzynarodowe. Zasadniczym …

Czytaj dalej...