Ministerstwo Klimatu i Środowiska szuka furtki do odstrzału chronionych żurawi, gęsi i kormoranów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w pierwszej połowie października wystąpił do ministra klimatu i środowiska z wnioskiem o podjęcie działań w celu zmiany przepisów ustawy z kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Zrobił to „w związku z liczną korespondencją wpływającą do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz mając na uwadze skargi …

Czytaj dalej...