Moja opinia dla Nowin Raciborskich o sytuacji na polsko – białoruskiej granicy

O nierozwiązaną wciąż kwestię kryzysowej sytuacji na wschodniej granicy Polski zapytał mnie tygodnik Nowiny Raciborskie. Oto moja wypowiedź: – Kryzys na polsko-białoruskiej granicy nie jest kryzysem li tylko polsko-białoruskim ani też nie jest klasycznym kryzysem/naporem migracyjnym na zamożne kraje UE, z jakim mieliśmy do czynienia w 2015 i 2016 roku. To zorganizowana przez Łukaszenkę, w …

Czytaj dalej...