Tag: subregion zachodni

  • Mieszkańcom Subregionu Zachodniego naszego województwa grożą podwyżki cen za wodę i ścieki

    Mieszkańcom Subregionu Zachodniego naszego województwa grożą podwyżki cen za wodę i ścieki

    W całej Polsce lawinowo wzrosły koszty dostarczania wody i oczyszczania ścieków, alarmują komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. To efekt m.In. gwałtownego wzrostu cen energii, usług ale też obciążeń z tytułu kredytów zaciągniętych na współfinansowane wielkimi unijnymi dotacjami  projekty z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Jednocześnie od czasu reformy a tak naprawdę wdrożenia nowego prawa wodnego gminy […]

  • Forum Kobiet Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego rozpoczyna działalność

    Forum Kobiet Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego rozpoczyna działalność

    W Muzeum w Raciborzu zorganizowałam spotkanie Pań z z naszego Regionu, jako kontynuację debaty kobiet aktywnych w Rzuchowie. Dziś, tj. 29 maja 2019 r proklamowałyśmy powstanie Forum Kobiet Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Obecna była wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. Inicjatywa zyskała patronat zarówno starosty raciborskiego Grzegorza Swobody jak i wodzisławskiego Leszka Bizonia. W obu powiatach […]