Nowe propozycje zobowiązań i działań UE na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Europa traci bioróżnorodność, a wraz z nią – funkcje ekosystemów, a także korzyści, jakie uzyskujemy w związku z samym faktem istnienia przyrody. Bioróżnorodność to coś więcej, niż różnorodność form życia. To również różnorodność skomplikowanych oddziaływań w ramach różnych gatunków oraz pomiędzy nimi a całymi ekosystemami. Naukowcy zwracają uwagę na ochronę bioróżnorodności i presję człowieka na …

Czytaj dalej...