Ocena polityki demograficznej państwa PiS

Otrzymałam następującą informację od Pani Klaudii Walas  –  Kierownika Działu Komunikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR Szanowna Pani Poseł, Prowadzona przez rząd polityka rodzinna w Polsce jest bardzo kosztowna (70 mld zł w 2020 r.), ale jej efekty pozostają wątpliwe. Publikowany przez GUS wskaźnik dzietności nie uwzględnia emigracji po przystąpieniu Polski do UE, co silnie …

Czytaj dalej...