Przekop Mierzei Wiślanej. Gdzie jest granica absurdu?

czołówka Mierzeja polecam01.06.2020

@MorawieckiM z @AndrzejDuda dotrzymują obietnic o Polsce obracanej w ruinę a przekop Mierzei Wiślanej jest tego najlepszym dowodem. To absurd ekonomiczny i zbrodnia na ojczystej przyrodzie! To bezprawie na niespotykana skalę! To gospodarka wg #PiS! Wielkie publiczne wykopy bez ekonomicznego uzasadnienia nie są inwestycją w polską gospodarkę – są jej grabarzem. Premier mówi, że to …

Czytaj dalej...

Jak polski rząd wdraża Konwencję z Aarhaus – raport WWF

czołówka www - Konwencja z ARHAUS

Fundacjia WWF Polska przygotowała „Analizę prawną dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań Konwencji z Aarhus w Polsce” . Konwencja  ta, to porozuminie  dotyczące  dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz  dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.  Polska ratyfikowała Konwencję   w 2003 roku. Przygotowana przez WWF „Analiza” obejmuje weryfikację polskich przepisów dotyczących zagadnień  regulowanych przez …

Czytaj dalej...

Wotum nieufności wobec kolejnego Ministra Środowiska

www w sejmie czołowka wystapienie-17.07.2019

Ochrona Środowiska w Polsce mimo szumnych deklaracji Premiera i jego ministrów przysłowiowo leży. To jest groźne. Wobec możliwego pozbawienia budżetu kraju poważnych środków europejskich na walkę o czyste powietrze i ze zmianami klimatycznymi w kolejnej perspektywie, wobec kontynuowania dewastacyjnej polityki poprzednika wobec Puszczy Białowieskiej, zawalenie priorytetów gospodarki odpadami i walki ze smogiem, Klub PO-KO złożył …

Czytaj dalej...

Jakość powietrza na barkach samorządów – bez pieniędzy z budżetu i bez narzędzi – cd. psucia państwa

www w sejmie czołowka wystapienie-13.06.2019

Wczoraj (13.06.2019) wieczorem większość PiS-owska przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która wymuszona została przez ocenę przez KE polityki  rządu  w sprawie poprawy jakości powietrza (Raport o wdrażaniu polityk środowiskowych patrz: http://gabrielalenartowicz.pl/przeglad-wdrazania-polityki-ochrony-srodowiska-2019-sprawozdanie-temat-panstwa-polska/) oraz obligatoryjną koniczność wykazania się wobec UE działaniami naprawczymi. I jaki jest rezultat? Otóż zgodnie …

Czytaj dalej...