Tag: środowisko

 • Przyszłość branży usług komunalnych w zamierzeniach partii startujących w wyborach

  Przyszłość branży usług komunalnych w zamierzeniach partii startujących w wyborach

  Jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej brałam udział w debacie #wybieramśrodowisko zorganizowanej przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Debata odbyła się w czwartek 14 września. Przedstawiciele PiS nie zaszczycili, ale były osoby reprezentujące Konfederację, Lewicę i Trzecią Drogę, którzy odpowiadali na pytania organizacji branżowych na […]

 • Eko kwadrans nr 7 o spalarniach odpadów

  Eko kwadrans nr 7 o spalarniach odpadów

  W gościnnym studio regionalnej telewizji TVT w mojej audycji Eko kwadrans rozmawiałam z mgr inż. Tomaszem Goldą – ekspertem środowiskowym i jednocześnie działaczem społecznym o możliwościach kontroli społecznej nad projektowanymi regionalnie inwestycjami mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Przykładem była projektowana spalarnia odpadów w Łaziskach. Rozmawialśmy też o spalaniu odpadów komunalnych Zapraszam do obejrzenia rozmowy

 • Moje credo polityka zajmującego się sprawami środowiska w debacie Klubu Swobodnej Myśli

  Moje credo polityka zajmującego się sprawami środowiska w debacie Klubu Swobodnej Myśli

  W doborowym  towarzystwie twórców Klubu Swobodnej Myśli – Macieja Laska i Jacka Liberskiego  dyskutowaliśmy o klimacie, co powinniśmy zrobić, aby następnym pokoleniom zostawić zdrowe środowisko. Dzięki zaproszeniu miałam możliwość przedstawić swoje credo jeśli chodzi o moje poglądy w większości spraw dotyczących ochrony środowiska, klimatu, energetyki odnawialnej i politycznych działań koniecznych do osiągnięcia przez Polskę  neutralności […]

 • Polecam najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

  Polecam najnowsze wydawnictwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju

  „100 lat ochrony środowiska w Polsce” –  Wydawnictwo pod redakcją Wojciecha Szymalskiego.  W czasie, gdy większość krajowych i międzynarodowych wysiłków politycznych i społecznych zaczęła się koncentrować na wielkich problemach i ideach ochrony klimatu, bioróżnorodności czy gospodarki zamkniętego cyklu, dotychczasowy polski system ochrony środowiska został zepchnięty na boczny tor, a jego sprawne funkcjonowanie spowite mgłą. Z […]

 • Przekop Mierzei Wiślanej. Gdzie jest granica absurdu?

  Przekop Mierzei Wiślanej. Gdzie jest granica absurdu?

  @MorawieckiM z @AndrzejDuda dotrzymują obietnic o Polsce obracanej w ruinę a przekop Mierzei Wiślanej jest tego najlepszym dowodem. To absurd ekonomiczny i zbrodnia na ojczystej przyrodzie! To bezprawie na niespotykana skalę! To gospodarka wg #PiS! Wielkie publiczne wykopy bez ekonomicznego uzasadnienia nie są inwestycją w polską gospodarkę – są jej grabarzem. Premier mówi, że to […]

 • Jak polski rząd wdraża Konwencję z Aarhaus – raport WWF

  Jak polski rząd wdraża Konwencję z Aarhaus – raport WWF

  Fundacjia WWF Polska przygotowała „Analizę prawną dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań Konwencji z Aarhus w Polsce” . Konwencja  ta, to porozuminie  dotyczące  dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz  dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.  Polska ratyfikowała Konwencję   w 2003 roku. Przygotowana przez WWF „Analiza” obejmuje weryfikację polskich przepisów dotyczących zagadnień  regulowanych przez […]