Tag: społeczeństwo

  • W senacie debata nad nowelizacją rządowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

    W senacie debata nad nowelizacją rządowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

    Moja wypowiedź w debacie nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  na posiedzeniu Senackiej Komisji Środowiska dotyczyła głównie  prawa społeczeństwa do wpływu na decyzje o lokalizacji  inwestycji mogących zakłócić dobrostan mieszkańców. Przypomniałam sprawę Doliny Rospudy.   Gdyby wtedy nie nacisk Komisji […]