Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci

Dzieci nie mają możliwości dokonywania własnych wyborów związanych z miejscem zamieszkania, trybem życia, formami codziennej aktywności. Nie są świadome zagrożeń wynikających z wdychania szkodliwych związków. Ich rodzice lub opiekunowie decydują za nich. Jednocześnie najmłodsi są najbardziej wrażliwi na niekorzystne skutki zdrowotne kontaktu z zanieczyszczeniami. W ich przypadku stosunek częstości oddechów do powierzchni ciała jest wyższy …

Czytaj dalej...