Tag: Senat

 • Sprawa jakości powietrza tej zimy dalej aktualna

  Sprawa jakości powietrza tej zimy dalej aktualna

  Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych na posiedzeniu w dniu 13.09. br. rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W ustawie tej rząd PiS zawiesza min. normy jakościowe węgla oraz spalin z kominów ciepłowni . Senat w w swoich […]

 • Eksperci o „lex Czarnek”

  Eksperci o „lex Czarnek”

  Na prośbę przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Zygmunta Frankiewicza publikuję ( w załączeniu) materiały i stanowiska eksperckie w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw (druk senacki 613) zaprezentowane na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2022 r. Polecam! Czytaj po kliknięciu […]

 • Jak edukować społeczeństwo w zakresie wyzwań ekologicznych i klimatycznych

  Jak edukować społeczeństwo w zakresie wyzwań ekologicznych i klimatycznych

  26 października uczestniczyłam w posiedzeniu senackiej Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu z udziałem naszego Parlamentarnego Zespołu do spraw Naprawy Rzeczypospolitej . Przedmiotem deabaty były kwestie oceny dotychczasowych programów nauczania pod kątem zawartych w nich elementów  edukacji ekologicznej oraz postulaty wprowadzenia zmian w oparciu o trendy i wymagania współczesnej wiedzy na ten temat. Porządek obrad obejmował: […]