Wnosimy pod obrady Sejmiku projekt uchwały o powstaniu doraźnej komisji monitorującej projekt budowy linii Kolei Dużych Prędkości

Poprzedzając obrady kolejnej sesji Sejmiku Śląskiego radni i posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili na konferencji prasowej opinie protestujących mieszkańców miejscowości i gmin przez które mają przebiegać ewentualne warianty linii Kolei Dużych Prędkości projektowanych jako połączenia do CPK. Efektem dotychczasowych spotkań z mieszkańcami Śląska w czasie tzw. „konsultacji” nad przebiegiem tych linii , w których jako posłowie …

Czytaj dalej...