PiS: prawo geologiczne i górnicze do zmiany!

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wg wnioskodawców „dotyczy zapewnienia odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce; usprawnienia m.in. działalności organów nadzoru górniczego; zreformowania działalności państwowej służby geologicznej; wprowadzenia definicji złoża strategicznego. Jednak nic bardziej pokrętnego: niczego nie usprawnia  a raczej zawłaszcza bo po raz kolejny zabiera …

Czytaj dalej...

Rząd zamierza ustawowo wesprzeć likwidację i rewitalizację terenów zdegradowanych

Zabierałam głos na posiedzeniu wspólnym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas którego debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Ustawa moim zdaniem powinna objąć także , a może przede wszystkim tereny zdegradowane, z którymi historycznie nie potrafimy sobie poradzić. Sugerowałam, że finansowanie likwidacji składowisk …

Czytaj dalej...

STOP CPK !- Słuchamy obywateli i ekspertów bo rząd ich nie słucha

19 kwietnia br. zebrał się Parlamentarny Zespół ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń, podczas posiedzenia którego został omówiony stanu realizacji inwestycji CPK: komponentu lotniskowego, kolejowego i drogowego – podsumowanie cyklu spotkań poświęconych CPK, które odbyły się 28 września, 25 października, 12 grudnia 2022 r. oraz 23 marca br. Wobec postawy rządu, który nie konsultuje …

Czytaj dalej...

Elektrownia Młoty czyli kasa na kampanię wyborczą

Rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących wpłynął nagle w trybie pilnym do Sejmu.Projekt ustawy pod pozorem przyspieszenia inwestycji stabilizujących działania systemu energetycznego w Polsce, w trybie ekstraordynaryjnym i błędami legislacyjnymi, służy li tylko przepchnięciu kolanem ekstra pieniędzy na kampanię wyborczą PiS. Ale po kolei. Prowadziłam ten …

Czytaj dalej...

W Sejmie rozstrzyga się kuriozalna sprawa odebrania mi immunitetu poselskiego

Jednym z dzisiejszych punktów obrad Sejmu RP było Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Gabrieli Lenartowicz Wystąpiłam więc na sali plenarnej z mrożącą krew w żyłach opowieścią, którą czytelnicy i odwiedzający tę witrynę internetową …

Czytaj dalej...

Sejmowe Komisje w sprawie Śląska

Na posiedzeniu połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisji Gospodarki i Rozwoju rozpatrywaliśmy projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej. Kilkakrotnie podczas posiedzenia zabierałam głos krytykując ten pomysł legislacyjny gdyż uważam, że projekt funduszu powstał jedynie celem odzyskania przez opcje rządzącą władzy na Śląsku. To jest niemoralna i korupcyjna propozycja, …

Czytaj dalej...

W mediach o tym co w Sejmie czyli o moim immunitecie i o spalarniach

Odpryski medialne wydarzeń w Sejmie. Dla mnie sprawa próby pozbawienia mnie immunitetu istotna wobec stałego uczestnictwa w różnego rodzaju protestach, ostatnio często wobec CPK i KDP. Sprawa spalarni z racji zajmowania się przeze mnie sprawami ochrony środowiska – również. 15.11.2022 21:44 W poniedziałek 14 listopada Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych opiniowała wnioski Komendanta Głównego …

Czytaj dalej...

W Sejmie i Senacie posiedzenia komisji w sprawie katastrofy ekologicznej w Odrze

Wczoraj odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie wspólne Sejmowych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na której strona społeczna oraz posłowie mogli wysłuchać informacji na temat działań podjętych przez rząd w związku z katastrofą ekologiczną na rzece OdrzePosiedzenie miało bardzo emocjonalny przebieg zarówno po stronie rządowej jak i …

Czytaj dalej...