Tag: sejm

 • PiS: prawo geologiczne i górnicze do zmiany!

  PiS: prawo geologiczne i górnicze do zmiany!

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw wg wnioskodawców „dotyczy zapewnienia odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce; usprawnienia m.in. działalności organów nadzoru górniczego; zreformowania działalności państwowej służby geologicznej; wprowadzenia definicji złoża strategicznego. Jednak nic bardziej pokrętnego: niczego nie usprawnia  a raczej zawłaszcza bo po raz kolejny zabiera […]

 • Rząd zamierza ustawowo wesprzeć likwidację i rewitalizację terenów zdegradowanych

  Rząd zamierza ustawowo wesprzeć likwidację i rewitalizację terenów zdegradowanych

  Zabierałam głos na posiedzeniu wspólnym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas którego debatowaliśmy nad rządowym projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Ustawa moim zdaniem powinna objąć także , a może przede wszystkim tereny zdegradowane, z którymi historycznie nie potrafimy sobie poradzić. Sugerowałam, że finansowanie likwidacji składowisk […]

 • STOP CPK !- Słuchamy obywateli i ekspertów bo rząd ich nie słucha

  STOP CPK !- Słuchamy obywateli i ekspertów bo rząd ich nie słucha

  19 kwietnia br. zebrał się Parlamentarny Zespół ds. przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń, podczas posiedzenia którego został omówiony stanu realizacji inwestycji CPK: komponentu lotniskowego, kolejowego i drogowego – podsumowanie cyklu spotkań poświęconych CPK, które odbyły się 28 września, 25 października, 12 grudnia 2022 r. oraz 23 marca br. Wobec postawy rządu, który nie konsultuje […]

 • Elektrownia Młoty czyli kasa na kampanię wyborczą

  Elektrownia Młoty czyli kasa na kampanię wyborczą

  Rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących wpłynął nagle w trybie pilnym do Sejmu.Projekt ustawy pod pozorem przyspieszenia inwestycji stabilizujących działania systemu energetycznego w Polsce, w trybie ekstraordynaryjnym i błędami legislacyjnymi, służy li tylko przepchnięciu kolanem ekstra pieniędzy na kampanię wyborczą PiS. Ale po kolei. Prowadziłam ten […]

 • W Sejmie rozstrzyga się kuriozalna sprawa odebrania mi immunitetu poselskiego

  W Sejmie rozstrzyga się kuriozalna sprawa odebrania mi immunitetu poselskiego

  Jednym z dzisiejszych punktów obrad Sejmu RP było Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Gabrieli Lenartowicz Wystąpiłam więc na sali plenarnej z mrożącą krew w żyłach opowieścią, którą czytelnicy i odwiedzający tę witrynę internetową […]

 • Sejmowe Komisje w sprawie Śląska

  Sejmowe Komisje w sprawie Śląska

  Na posiedzeniu połączonych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych i Komisji Gospodarki i Rozwoju rozpatrywaliśmy projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej. Kilkakrotnie podczas posiedzenia zabierałam głos krytykując ten pomysł legislacyjny gdyż uważam, że projekt funduszu powstał jedynie celem odzyskania przez opcje rządzącą władzy na Śląsku. To jest niemoralna i korupcyjna propozycja, […]