Co policyjne Black Hawki mają wspólnego z ochroną bioróżnorodności ?!

Na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie dopytywali Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na temat incydentu lotniczego z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze. Zadałam pytanie, na które od dłuższego czasu nie uzyskuję odpowiedzi ani z ministerstwa środowiska ani od Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie …

Czytaj dalej...

Rządowy projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry – debata na sali plenarnej 

W ramach debaty nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry na sali planarnej wypowiedziałam się w imieniu Parlamentarnego Klubu Koalicja Obywatelska. Oto zapis mojej wypowiedzi oraz poniżej podstawowe tezy oceny tej ustawy. Forsowana przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. specustawa odrzańska miała być odpowiedzią na katastrofę ekologiczną na Odrze a naszym zdaniem a …

Czytaj dalej...

Z uczniami Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni w Sejmie RP

W ramach trzydniowej wycieczki klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Gostyni do Warszawy młodzież odwiedziła na moje zaproszenie Sejm. Tradycyjnie oprowadziłam wycieczkę po szacownym budynku wyjaśniając jego funkcje oraz opowiadając o pracy posła. Zwiedzanie udało się zorganizować dzięki pomocy Joanna Pasierbek-Konieczny – Przewodniczącej Rady Gminy Wyry. W sali plenarnej powitała uczestników wycieczki Marszałkini Sejmu Małgorzata …

Czytaj dalej...

Mimo zobowiązań rządu PiS do działań naprawczych w Odrze w Kanale Gliwickim znowu pojawiło się zagrożenie

W trakcie zadawania pytań w sprawach bieżących zwróciłam uwagę na to, iż nowa ustawa rewitalizacyjna dotycząca działań naprawczych po katastrofie w Odrze nie daje gwarancji sukcesu. Pod wideo z moją wypowiedzią uzasadnienie tej tezy. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303), forsowanej przez Ministerstwo Infrastruktury tzw. specustawy odrzańskiej. Miała być …

Czytaj dalej...

Śląskie zjednoczone przeciwko KDP i CPK

Projekt PiS wielkich inwestycji związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i łączących go ze światem Kolei Dużych Prędkości to przeskalowany pomysł i de facto skierowany przeciw obywatelom i zdrowemu rozsądkowi. Nie ma sprawdzonych założeń ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Może być zbudowany na krzywdzie ludzkiej i dlatego musimy razem się przeciwstawić jego budowie. Wraz z innymi …

Czytaj dalej...

Mozaika Klimatyczna – proekologiczne warsztaty edukacyjne

Na zaproszenie organizacji działającej prośrodowiskowo – „Rodzice dla klimatu” uczestniczyłam w warsztatach „Mozaika klimatyczna”. W warsztatach brała udział grupa posłów aktywnych w działaniach na rzecz ekologii. Rodzice dla klimatu to różnorodna grupa rodziców, którzy promują międzypokoleniowy aktywizm na rzecz budowania sprawiedliwości klimatycznej. Impulsem do utworzenia ruchu była w 2019 r. potrzeba wsparcia młodzieżowych strajków klimatycznych …

Czytaj dalej...

Pochwała profesjonalizmu urzędnika – posiedzenie Komisji Mniejszości

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrywaliśmy informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych w 2022 roku przez pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Na Śląsku jest to szczególnie ważna i wrażliwa funkcja. W województwie śląskim tę funkcję pełni pani Magdalena Szewczuk-Szturc Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców …

Czytaj dalej...

Oto cyrkowe zagadki sejmowej legislacji made by PiS

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywaliśmy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Wg postanowień tej ustawy finansowanie wsparcia rekompensat za regulowane ceny gazu i utratę podatku VAT dla przedsiębiorstw energetycznym …

Czytaj dalej...