Tag: seja rady powiatu

  • Czy powiat wodzisławki zrealizuje swoje przyszłe zamierzenia inwestycyjne?

    Czy powiat wodzisławki zrealizuje swoje przyszłe zamierzenia inwestycyjne?

    Uczestniczyłam z racji obowiązków poselskich w ważnym posiedzeniu Rady Powiatu Wodzisławskiego. Porządek obrad przewidywał m.in. przedstawienie raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025 i rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wodzisławskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022. W tym kontekście zabrałam głos przedstawiając informację o aktualnych działaniach Parlamentu związanych z sytuacją […]